Jablko

Překlady

Jablko


PŘELOŽENÁ BELETRIE:

Suzane J. Frank: Odrazy v Nilu
(Domino, Ostrava 1999, ISBN 80-86128-64-4)
Když Mojžíš vedl Izraelity z egyptského zajetí, netušil, že jeho počínání z dálky přihlíží mladá Američanka Chloe Kingsleyová, dočasně embedující v těle starověké kněžky Raemhetepety. Exodus, netradičně situovaný do doby vlády královny Hatšepsuty, samozřejmě končí, jak psáno v bibli. Čtenáři se navíc dozvědí o prastaré hrobce hluboko v poušti, která skrývá papyrové svitky s ojedinělým, ba přímo starozákonním poselstvím…


Série příběhů o panu Merenovi:
Pan Meren (34), dědičné kníže, velitel královských vozatajů a tajný agent Jeho Veličenstva faraona Tutanchamona je mužný, nezadaný a vůči ženám nesmělý. Po jeho boku strávíme nejednu chvilku plnou napětí, břitkých dialogů, nečekaných odhalení a náhlých dějových zvratů. Na královském dvoře totiž není nic takové, jak se zdá - zženštilí dvořané klamou úlisnými úsměvy a krásné dámy nemusí být nutně křehké. Meren si samozřejmě dokáže poradit s obyčejnými mordýři i s rafinovanými spiklenci. Šestidílná volná série končí pátráním po vrazích krásné královny Nefertiti, při jehož rozuzlení až zamrazí.

  • Lynda s. Robinson: Příbytek Mrtvých (Domino, Ostrava 2000, ISBN 80-86128-89-X)
  • Lynda s. Robinson: Boží brána (Domino, Ostrava 2001, ISBN 80-7303-012-8)
  • Lynda s. Robinson: Tajemství chrámu (Domino, Ostrava 2001, ISBN 80-7303-042-X)
  • Lynda s. Robinson: Požíračka duší (Domino, Ostrava 2002, ISBN 80-7303-053-5)
  • Lynda s. Robinson: Piják krve (Domino, Ostrava 2002, ISBN 80-7303-089-6)
  • Lynda s. Robinson: Zabiják bohů (Domino, Ostrava 2003, ISBN 80-7303-122-1)
Přečtěte si ukázku z knihy Příbytek Mrtvých nebo si ji prohlédněte ve formátu PDF.


Dobrodružství poručíka Beka:
Pomyslnou důstojnickou hůl převzal po Merenovi poručík Bek, velitel policejního sboru Medžajů v núbijském pohraničí za panování slavné královny Hatšepsuty. Hraniční pevnost Buhén sice není královský dvůr a Hatšepsut není Tutanchamon, zato Bek je o deset let mladší než Meren a pochopitelně neméně schopný. Společnou mají také plachost vůči opačnému pohlaví, která patrně představuje povinnou mentální výbavu každého správného detektiva.

  • Lauren Haney: AMONOVA PRAVICE (Domino, Ostrava 2003, ISBN 80-7303-141-8) ***
  • Lauren Haney: BEZHLAVÝ MUŽ (Domino, Ostrava 2004, ISBN 80-7303-175-2)Anne Riceová: Ramses Prokletý
(Netopejr, Olomouc 2003, ISBN 80-86096-69-6)
Roztomilá hříčka založená na neodolatelné myšlence, že Ramses II. Veliký požil elixír mládí, jehož tajemství vyrval chetitské kněžce. Nesmrtelnost, kterou zpočátku považoval za požehnání, se však zvolna stává jeho prokletím. Když se v secesním Londýně probere z tisíciletého spánku jako egyptolog Reginald Ramsey, potká pravou lásku a kletba se zdá zlomená. Jen kdyby se tolik nechtěl vrátit do Egypta… Konfrontace starověkého monarchy s novověkými pseudohumanisty je místy natolik zábavná, že autorce odpustíme snad i příkladně americký šťastný konec.


Suzane J. Frank: Stíny nad Atlantidou
(Domino, Ostrava 2005, ISBN 80-73003-227-9)
Chloe Kingsleyová je moderní Američanka, ale také poutnice časem a oddaná družka staroegyptského lékaře Cheftua. Okolnosti ji zavanou na tajemnou ostrovní říši, která jí přes všechnu exotiku připadá povědomá. Musí čelit dekadentním dvořanům, krvavým rituálům i řadě zhoubných přírodních katastrof. Bájnou Atlantidu se jí přes veškerou snahu zachránit nepodaří, alespoň zde opět nalezne ztracenou lásku a s ní pozoruhodné, přímo božské dědictví…


J. Suzanne Frank: Úsvit nad Středomořím
(Domino, Ostrava 2005, ISBN 80-7303-263-5)
Atlantida padla, nikoliv však ústřední hrdinka příběhů o cestování časem Chloe Kingsleyová. V novém těle a v nové době se vydává na nebezpečnou pouť za svou nalezenou a znovu ztracenou životní láskou. Tentokrát jí osud postavil do cesty úctyhodné protivníky – nejprve čelí hordám neblaze proslulých Filištínů, později se přidává k družině samotného krále Davida, aby svým nepatrným osobním vkladem přispěla k plynulému toku biblických událostí.


J. Suzanne Frank: Soumrak nad Babylonií
(Domino, Ostrava 2006, ISBN 80-7303-286-4)
Tentokrát se zoufalá Chloe probouzí na planině mezi Eufratem a Tigridem. Jejím novým domovem se stává starověké město Ur, které se ji – coby cizinku – rozhodne ve vyšším zájmu obětovat bohům. Vykonavatelem strašlivého skutku pak není nikdo jiný, než její postrádaná láska, kdysi egyptský lékař Cheftu, nyní velekněz boha plodnosti Kidu. Podaří se jim na poslední chvíli prchnout a nalézt bezpečné útočiště na přízračném místě zvaném Bab-ili?


Scott Oden: Muži z Bronzu
(Domino, Ostrava 2006, ISBN 80-7303-314-3)
Píše se rok 526 před naším letopočtem a dějiny starého Egypta vstupují do posledního, tragického dějství. Na úrodné nilské údolí si brousí zuby ctižádostivý perský král Kambýsés, který se neštítí spojenectví s přeběhlíky a zrádci. Než však Peršané rozdrtí egyptské voje v neblaze proslulé bitvě u Pelusia, čeká čtenáře napínavý příběh zrady, lásky a pomsty, jehož hlavními aktéry jsou fénický žoldnéř Hasdrabal Barka, proradný řecký generál Fanés a arabská dívka Džawhara. Dramatické události nakonec postaví hrdiny před těžkou volbu – mohou si vybrat dlouhý život v zapomnění, nebo smrt na válečném poli a nehynoucí slávu…


Scott Oden: Ve stínu králů
(Domino, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7303-370-5)
Historie zachází s hrdiny nevyzpytatelně, jedny věnčí nehynoucí slávou, druhé macešsky vydává všanc zapomnění. Druhý román Scotta Odena vzdal hold muži, o němž učebnice dějepisu mlčí, třebas patřil k nejschopnějším vojevůdcům své doby. Za bouřlivých časů zrození helénismu se Memnón Rhodský těšil pověsti uvážlivého vojevůdce a stratéga, perský král Dáreios jej dokonce považoval za jediného muže schopného zastavit ctižádostivého Makedonce Alexandra, později řečeného Veliký. Osud však měl jiné záměry…


Paul Doherty: Kacířská léta
(Domino, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-7303-416-0)
Bylo, nebylo, žil kdysi faraon jménem Amenhotep a zplodil dva syny. Prvorozený Thutmose vynikal tělesnou krásou, zdatností i bystrým duchem, jak se na následníka trůnu sluší, mladšímu se neřeklo jinak než Zahalený nebo Zrůda. Patrně proto trávil život v ústraní, kde si krátil dlouhou chvíli uctíváním tajemného slunečního boha Atona. Známý a přece stále tajuplný příběh o konci 18. egyptské dynastie, tentokrát v podání pana Mahua, osobního strážce kacířského faraona Achnatona.

Kacířská léta představují první díl velkolepé historické epopeje, následují dvě pokračování:
Čas hyeny (Domino, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7303-522-8)
Rok kobry (Domino, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7303-557-0)Nick Drake: Tutanchamon – Kniha stínů
(Domino, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7303-478-8)
Tutanchamon usedl na faraonský trůn v neutěšených časech. Po svém předchůdci Achnatonovi zdědil zbídačelý Egypt, který živoří z odlesků někdejší slávy. V zemi vládne strach, zoufalství a nejistota, především však smečka ctižádostivých dvořanů, již bezostyšně zneužívají panovníkovy mladické nezkušenosti. Osmnáctiletý Tutanchamon se však rázně vzepře osudu i přísnému poručníkovi a napře všechny své síly do boje o vítězství odvěkého řádu nad chaosem. Ke splnění nesmírně náročného úkolu samozřejmě potřebuje silného spojence, a tehdy si jeho věrná manželka vzpomene na vyšetřovatele Rahotepa, který před lety prokázal královské rodině neocenitelné služby…


Kate Quinnová: Paní Říma
(Domino, Ostrava 2011, 2011, ISBN 978-80-7303-596-9)
Řím na sklonku prvního století: svět mravní zkázy, násilí a tajností. Na osiřelý trůn usedl Domitianus, jenž v obavách z královraždy neváhá přistoupit k nejkrutějším opatřením, byť by se týkala jeho nejbližších. Netuší ovšem, že nejvíce by se měl obávat ženy, která se těší jeho nebývalé přízni a obdivu.


PŘELOŽENÁ LITERATURA POPULÁRNĚ NAUČNÁ:

Joyce Tyldesley: Nefertiti
(Domino, Ostrava 2000, ISBN 80-86128-74-1)
Její jméno znamená „přišla krásná“ a krásná zůstává dodnes. Nefertiti tedy přišla, byla viděna a zvítězila. Provdala se za neuchopitelného vládce Achnatona, kterého jedni považují za náboženského vizionáře, druzí za vypočítavého tyrana, další za úchylnou existenci. Věrně mu stála po boku, povila mu šest dcer a vytratila se stejně záhadně, jako se objevila. Kniha renomované britské archeoložky neurazí znalce a začátečníkům přehledně vysvětlí, co všechno o Nefertiti víme, ale také co všechno o ní nevíme. A tajemství jako by jí ještě dodávalo na půvabu.


Joyce Tyldesley: Ramses
(Domino, Ostrava 2001, ISBN 80-7303-007-1)
Ramses II. byl největším panovníkem v egyptských dějinách. Můžeme se o tom přít, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak jediné, co se s tím dá dělat. Romantický bouřlivák Shelley viděl v jeho věčném úsměvu zpupnou grimasu, jiným připomíná spíše hodného strýčka. Pravda je, že se ruka Ramsesovy mumie kdysi pohnula a nafackovala jistému neuctivému odborníkovi. Pravda také je, že se dožil čtyřiadevadesáti let, z toho sedmašedesát roků strávil ve funkci a jako zodpovědný otec vlasti zplodil asi stovku dětí. Že by měla Anne Riceová nakonec pravdu?


Joyce Tyldesley: Záhady starého Egypta
(Domino, Ostrava 2001, ISBN 80-7303-026-8)
Egypt a záhady - těžko by nás napadla autorsky i čtenářsky vděčnější kombinace. Namátkou některé vyjmenujme: Kdo postavil slavné pyramidy v Gíze? Jak a proč zemřel mladý faraon Tutanchamon? Používali staří Egypťané drogy, nebo spíš - používali prostředky k účinnému zmírnění bolesti? Podrobný a čtivý úvod do současného stavu bádání o starém Egyptě dokáže přesvědčit především o jediném: tajemství je přitažlivé, dokud zůstává tajemstvím.

Přečtěte si ukázku z této knihy nebo si ji prohlédněte ve formátu PDF.


Joyce Tyldesley: Zlatý věk starého Egypta
(Domino, Ostrava 2002, ISBN 80-7303-063-2)
Nová říše, období největšího územního, mocenského, hospodářského i kulturního rozkvětu země na Nilu. Doba, kdy Egyptu vládl chrabrý Ahmose, ctižádostivá Hatšepsut, dobyvatel Thutmose III., požitkář Amenhotep III., jeho tajemný syn a patrně „nejmystičtější panovník všech dob“ Achnaton, mladý Tutanchamon, krásný Sethi I. nebo všehoschopný Ramses II. Joyce Tyldesley je naštěstí natolik třídně uvědomělá, že se neomezuje na pozlátko královského dvora a souvislé vyprávění o vládě slavných, případně ještě slavnějších faraonů prokládá kapitolami ze života prostých lidí - vojáků, písařů, rolníků, žen v domácnosti nebo třeba balzamovačů.


Alan Baker: Gladiátor
(Metafora, Praha 2002, ISBN 80-86518-28-0)
Romantika je mrtvá, romantika je mrtvá, romantika je mrtvá, praví se v pohádce Oscara Wildea. Čtenáře také nečeká nic než řinčení zbraní, pot, krev, skřípění zubů a pár citátů z antických autorů. V poslední kapitole pak k úplnému výčtu hrůz přibude praskání šlach i kostí, oddělování údů od těla a tu a tam hřeznoucí vnitřnosti. Není to kniha pro slabší povahy, zvláště pokud si kladou otázku, oč jsme dnes asi lepší, když máme potřebu sepisovat, překládat a číst něco takového.


Joyce Tyldesley: Mumie
(Domino, Ostrava 2003, ISBN 80-7303-168-X)
Staří Egypťané proplouvají všeobecným povědomím jako národ posedlý smrtí. Obvykle nám takřka automaticky vytanou na mysli zaprášené muzejní sály, pomalované rakve ve tvaru lidských těl, zašlé pruhy obinadel… Avšak nenechte se mýlit, Egypťané milovali život a přáli si dosáhnout jeho přetrvání po smrti. Proto všechna nákladná opatření, monumentální hrobky, bohatá zádušní výbava i děsuplná mumifikace. Nilské údolí skrývá stovky, ba tisíce ostatků svých starověkých obyvatel. Chcete-li pohlédnout do tváře věčnosti, máte jedinečnou možnost, navíc překrásně ilustrovanou.


Joyce Tyldesley: Pyramidy
(Domino, Ostrava 2004, ISBN 80-7303-184-1)
Všechno se bojí času, ale čas se bojí pyramid. Kdo stál pod kamennými kolosy v Gíze, musí dát arabskému přísloví zapravdu. Kdo pod nimi nestál, udělá to tím spíš. V Egyptě však vyrostla asi stovka těchto pozoruhodných památek a nacházejí se na místech, jejichž jména lákavě voní exotikou - Dahšúr, Médúm, Sakkára, Abúsír, Abú Rawáš. Uvařte si ibiškový čaj nebo silnou kávu, představte si noc v Káhiře a zavřete oči, odcházím…


Joyce Tyldesley: Kleopatra
(Domino, Ostrava 2009, ISBN 978-80-7303-450-4)
Co dodat? Kleopatra známá i neznámá – vášnivá žena, chladnokrevná politička, obětavá matka, neodolatelná svůdkyně, tragická hrdinka, živoucí bohyně, zranitelná žena… Joyce Tyldesleyová s charakteristickým britským šarmem rozplétá neprostupné předivo mýtů, polopravd a oblíbených omylů, které Kleopatru za dvě tisícovky let obklopily.


Joyce Tyldesley: Mýty a legendy starého Egypta
(Domino, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7303-664-5)
Staroegyptská civilizace byla velkolepá a výjimečná v mnoha ohledech: přetrvala po tři dlouhá tisíciletí, na faraonském stolci se vystřídaly tři stovky panovníků a počet rozmanitých božstev činil kolem půl druhé tisícovky, navíc je nelze vměstnat do přehledného systému – egyptští bohové se totiž nikdy nenechali spoutat přízemní logikou, měnili podobu, totožnost či atributy. Také egyptské mýty se zhusta prolínaly nebo si dokonce protiřečily, po staletí zůstávaly opředeny tajemstvím a nový život jim vdechlo teprve úspěšné rozluštění hieroglyfů. Právě díky němu a následné mravenčí píli generací badatelů nám dnes může britská egyptoložka Joyce Tyldesley předložit souvislé vyprávění, jež začíná stvořením světa a končí sebevraždou královny Kleopatry.

Úvodní stránka
Životopis
Mé knihy
Preklady
Kontakty
Fotografie
Kniha hostu
Úvodní stránka


daniela@micanova.net